Gotowce - Ściągi


Pisanie ściągi może być też dobrą metodą na powtórzenie materiału, nawet jeśli ściąga nie zostanie wykorzystana w sposób nieetyczny.
Ściągi stosuje się zwykle na wszelkiego rodzaju egzaminach i testach (klasówki, kolokwia) (przeważnie pisemnych, rzadziej ustnych). Ściągi są ostro potępiane przez większość nauczycieli.
Osoby ściągające próbują tłumaczyć swoje postępowanie trudnościami w opanowaniu wyznaczonego materiału, wynikające m.in. z braku czasu na naukę, braku motywacji lub niedostatecznego potencjału umysłowego.

Pojęcie ściąganie obejmuje zarówno proces opracowywania i wykonywania ściąg i gotowców, jak i sam akt wykorzystywania w trakcie egzaminu informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł. Sposoby pozyskiwania tych ostatnich obejmują:
 • współdziałanie najlepiej przygotowanych zdających z pozostałymi zdającymi,
 • przepisywanie odpowiedzi dostrzeżonych u pozostałych zdających,
 • komunikacja między zdającymi, w formie pisemnej lub innej, służąca przekazywaniu odpowiedzi lub innym celom,
 • zajmowanie w sali egzaminacyjnej miejsc ułatwiających wspomnianą komunikację,
 • opuszczenie sali egzaminacyjnej pod pozorem potrzeby fizjologicznej,
 • zastosowanie telefonów komórkowych oraz komunikacji radiowej.

 • Poniżej przestawiamy listę gotowych wypracowań, ściąg szkolnych i prac domowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. ;)

  Tematy:


  Druga wojna swiatowa - polityka mocarstw wobec Polski
  Adam Mickiewicz - "Konrad Wallenrod".
  "Ludzie stamtąd" Maria Dąbrowska. Streszczenia.
  Czy kultura Polska jest kulturą europejską ?
  Sztuka baroku.
  Charakterystyka Romantyzmu.
  Daty starożytność.
  Wybrane problemy i tematy nowel pozytywistycznych
  Tragizm patrioty - spiskowca na podstawie ,,Konrada Wallenroda" i ,,Kordiana".
  Oceń słuszność idei wyrażonej w słowach „przeszłość przyszłości”
  Jestem świętym Aleksym i spróbuję przedstawić swoją kartkę z pamiętnika
  Idiome
  Charakterystyka porównawcza Rolanda i świętego Aleksego.
  Skąpiec Moliera jako komedia charakterów.
  Energia XXII w.
  Słowacja
  Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa
  Rozmieszczenie głównych upraw w Polsce
  Literatura starożytnej Grecji
  Poza granicami Modelu Standardowego
  Przebieg rewolucji francuskiej
  Gospodarstwo folwarczne w XV i XVI wieku na ziemiach polskich
  SAWANNA
  Środowisko geograficzne Polski
  Specyfika poezji C.K. Norwida - tematyka, kompozycja, forma.
  Współczesne zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego
  Geneza i problematyka "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego
  Kultura wczesnego średniowiecza
  POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
  Zależność między budową a funkcjonowaniem organizmu
  odkrycia geograficzne
  Istota czlowieka - koncepcja filozoficzna Bogdana Suchodolskiego
  Występowanie, otrzymywanie, właściwości wodoru
  Wrażenia z przedstawienia oglądanego w Państwowym teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie - list
  "Pan Tadeusz" - rola etykiety.
  Ubezpieczenia
  Tkanki zwierzęce - ściaga
  Ubiór francuski na podstawie "Pana Tadeusza" A.Mickiewicza.
  Modlitwa
  Prepositon
  Białka, tłuszcze i cukry- powtórzenie
  Inkowie, Majowie, Aztekowie
  Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim
  Dojście Hitlera do władzy.
  Ruchy - ściąga
  Pojęcia ze średniowiecza
  Współczesna legenda
  VIRTUAL SHOPPING - A LURE FOR CROOKS
  Klimat Polski
  Polityka Rzymu - prowincje
  "Pan Tadeusz". Wydarzenia historyczne odzwierciedlane w koncercie Jankiela.
  odnawialna energia energetyka odnawialna zielona energia | Jeśli szukasz godziwej rekompensaty za swój wypadek UK to powinieneś się zgłosić do naszych doświadczonych polskich specjalistów. | Często będąc na wakacjach czy mieszkając na stałe zdarza się mieć wypadek w UK Nie należy się załamywać. Pomocna może okazać się nasza firma | single black christian dating site | Pisanie-szybkie.pl
  @ 2014